PPN Wałbrzych

Podokręg Piłki Nożnej w Wałbrzychu

ul. Chopina 1c, 58-301 Wałbrzych – Nowe Miasto

Telefon: (74) 8-49-07-62, (74) 8-42-53-01, fax: wewn. 17