PPN Świdnica

Podokręg Piłki Nożnej w ŚwidnicyPodokręg Piłki Nożnej w Świdnicy

ul. Długa 33, 58 – 100 Świdnica

Tel./Fax : (74) 6-46-29-39

www.ppn.swidnica.pl