PPN Kłodzko

PPN Kłodzko - Podokręg Piłki Nożnej w KłodzkuPodokręg Piłki Nożnej w Kłodzku

ul. A. Grottgera 8, 57-300 Kłodzko skr.poczt. 10

Tel./Fax : (74) 8-67-79-98

www.ppn.klodzko.pl