Zapisy na Halowy Puchar Polski

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w bieżącym roku organizuje eliminacje wojewódzkie Halowego Pucharu Polski. Zwycięzca eliminacji na szczeblu wojewódzkim uzyskuje prawo do udziału w rozgrywkach centralnych Halowego Pucharu Polski.

Zakładany termin na rozegranie eliminacji wojewódzkich – grudzień 2017 r.

Sposób wyłonienia zwycięzcy na szczeblu wojewódzkim uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn ( system turniejowy lub pucharowy).

Zgłoszenia do udziału w eliminacjach należy dokonać na adres mailowy – janusz.cygan@op.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2017 r.

W zgłoszeniu należy podać:

– nazwę drużyny

– osobę odpowiedzialną za kontakty

– numer telefonu do w/w osoby

– adres mailowy do korespondencji

Szczegółowe zasady udziału w rozgrywkach reguluje Regulamin Rozgrywek o Halowy Puchar Polski stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Janusz Cygan – tel. 602 242 819