PRZYPOMNIENIE!!!

Przypominamy!

Klub ma obowiązek dostarczyć PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się sędzia, jak i samemu Sędziemu.

Klub zobowiązany był dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 roku, a Sędziemu  do 28 lutego 2019 roku do ręki, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.