Nowe zasady naliczania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

Na mocy uchwały nr V/88 Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników, w dniu 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie nowa zasada naliczania ekwiwalentu za wyszkolenie.
Poniżej prezentujemy uchwałę i kalkulator, dzięki któremu, po wprowadzeniu odpowiednich danych  dotyczących zawodnika, okresu szkolenia i klubu pozyskującego, automatycznie zostanie wyliczona kwota należnego ekwiwalentu.

uchwała

Kalkulator-wymiaru-ekwiwalentu – jeśli plik się nie otworzy prosimy przy otwieraniu kliknąć otwórz za pomocą np. microsoft excel