Nowe procedury obowiązujące od zimowego okienka 2019

Procedura rejestracji zawodnika za pośrednictwem konta klubowego w systemie Extranet

Informujemy, że nastąpiła zmiana w zakresie rejestracji nowych zawodników przez kluby – od tej chwili OBOWIĄZKOWO należy załączyć do wniosku o zarejestrowanie skan formularza z podpisem zawodnika oraz opiekunów prawnych (w przypadku zawodników niepełnoletnich).

INSTRUKCJA – za DOLNOŚLĄSKI ZPN 

Procedura transferowa w zimowym oknie transferowym

informujemy, że będzie obowiązywać procedura rejestracji tylko i wyłącznie za pośrednictwem konta klubowego w systemie Extranet. Dokumenty złożone w innej formie (mailowo bądź osobiście w biurze OZPN ), nie będą honorowane. Uprawnianie zawodników także będzie się odbywać przez system extranet. Listy mailowe nie będą zatwierdzane!

INSTRUKCJA TRANSFER KRAJOWY – za DOLNOŚLĄSKI ZPN  – FILM

INSTRUKCJA TRANSFER ZAGRANICZNY – za DOLNOŚLĄSKI ZPN  – FILM