Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu

Aktualności

20-03-2017

Program „KLUB” edycja 2017 – pieniądze dla klubów z Ministerstwa Sportu

W dniu 15.03.2017 r. na mocy decyzji Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono kolejną edycję Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

MSiT_LOGOProgram „KLUB” to jeden z największych dotychczas realizowanych projektów ministerstwa, całkowicie nowy i innowacyjny model bezpośredniego wsparcia sportowych środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Program wpisuje się w nową, spójną strategię rozwoju sportu realizowaną przez ministerstwo, którą poza Programem „KLUB” współtworzą: projekt przywrócenia do szkół SKS-ów oraz projekt Narodowej Bazy Talentów. Program „KLUB” powstał dzięki bezpośrednim konsultacjom ministerstwa z lokalnymi środowiskami sportowymi.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu, już w pierwszym roku finansowania, przeznaczyło kwotę 30 milionów złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego. W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.

Główne cele programu to przede wszystkim wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych oraz optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Szczegóły w dokumencie Decyzja_nr_17_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_dnia_15_marca_2017_r__-_Klub_2017 oraz na stronie Ministerstwa Sportu.

17-03-2017

Komunikat dot. dokumentów tożsamości

Uprzejmie informujemy, iż od rundy wiosennej sezonu 2016/2017 wprowadzono obowiązek posiadania ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (tzn. dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport lub legitymacja szkolna lub legitymacja studencka lub książeczka wojskowa) wszystkich zawodników wpisanych do protokołu meczowego i okazania ich przez kierownika drużyny sędziemu głównemu zawodów przed rozpoczęciem meczu.

Brak okazania dokumentu jest równoznaczne z brakiem uprawnienia zawodnika do gry.

16-03-2017

Komunikat w sprawie rozgrywek OJ i OS

Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje, że z rozgrywek Klasy Okręgowej Seniorów wycofały się drużyny: LKS Gola Świdnicka oraz Niemczanka Niemcza.

Z klasy Okręgowej Juniorów Starszych natomiast wycofał się zespół Górnika Nowe Miasto Wałbrzych.

Zgodnie z §32, ust. 3, pkt 2 regulaminu rozgrywek Dolnośląskiego ZPN na sezon 2016/17 wyniki tych drużyn zostały zachowane, ponieważ rozegrały one 50% spotkań. W spotkaniach przeciwko tym drużynom będzie pauza oraz walkower 3:0.

 

07-03-2017

Turniej Żaka – Delegatura Świdnica

W najbliższą sobotę tj. 11.03.2017 roku odbędzie się II turniej żaka dla podokręgu Świdnica na hali w Witoszowie Dolnym – szczegóły w załączniku

LIGA ZAKA 2-1

02-03-2017

II Turniej Żaka

W załączniku terminarz II Turnieju Żaka dla Delegatury Kłodzko, który odbędzie się w niedzielę (tj. 5.03.2017 r.) na hali w Kłodzku przy ulicy Sportowej.

TURNIEJ ŻAKA PODOKRĘG KŁODZKO


extranet

Łączy nas Piłka

Sponsorzy

jako

FifaUEFA Polski Związek Piłki NożnejDolnośląski Związek Piłki NożnejPodokręg Piłki Nożnej w Świdnicy PPN Kłodzko - Podokręg Piłki Nożnej w KłodzkuDolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej

LaczyNasPilka.pl